اجرای پروژه ارزیابی شرکت های مشمول دریافت پاداش صادراتی که از شهریور ماه در کلینیک بازاریابی و بازرگانی بین الملل آغاز شده، به مراحل پایانی نزدیک شد.

طی این پروژه که برای نخستین بار در سطح ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به اجرا گذاشته شده، عملکرد شرکت های زیرمجموعه در حوزه صادرات، ارزیابی و شرکت های برتر این حوزه برای دریافت پاداش صادراتی سال 1399 معرفی خواهند شد.

بر اساس شیوه نامه مصوب پاداش و حمایت صادراتی، شرکت های مشمول پاداش طبق معیارهای نه گانه، ارزیابی و رتبه بندی می شوند. حاشیه فروش صادراتی، تحقق ارزش رشد صادرات، تعداد مقاصد و محصولات صادراتی، شرایط تحویل کالا و دریافت وجه، سابقه صادرات، بازار صادراتی شرکت و نوآوری در کاهش قیمت تمام شده، معیارهایی است که شرکت های برتر صادراتی را مشخص خواهد کرد.

طبق اعلام مدیران کلینیک بازاریابی و بازرگانی بین الملل، نتایج ارزیابی صادراتی شرکت ها تا نیمه آذرماه به اتمام رسیده و شرکت های برتر این حوزه معرفی خواهند شد.

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone