مرکز مطالعات راهبردی گروه مشاوران تدبیر، در تازه ترین یادداشت خود با بررسی ماهیت نهادهای دولتی و خصوصی، نقش نهادهای تلفیقی در توسعه کشور را مورد مطالعه قرار داده است.

مقصود از نهادهای تلفیقی در این یادداشت، مجموعه های عمومی مصرح و غیر مصرح در قانون است که نه به حوزه دولتی تعلق دارند و نه در بخش خصوصی جای می‌گیرند، اما به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارند، نقش بارزی در توسعه کشور ایفا می نمایند.

بر اساس نتایج این مطالعه، جبران شکست دولت در تأمین کالا و خدمات مطلوب بازار، ورود به حوزه هایی که دولت و بخش خصوصی انگیزه ای برای آن ندارند، پذیرش تعهداتی که اجرای آن ها از عمر دولت ها بیشتر است و ایفای نقش واسطه برای خصوصی سازی از جمله نقش های نهادهای تلفیقی در توسعه کشور است.

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone